W ramach Towarzystwa Muzycznego działają chór dziecięcy, mieszany i kameralny. Chór mieszany - to w większości wychowankowie naszego patrona, druha Władysława Skoraczewskiego - solisty Teatru Wielkiego i założyciela Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP. Ma on w swoim repertuarze klasykę muzyki chóralnej (np. Mszę Koronacyjną C-dur W.A. Mozarta, Stabat Mater G.B. Pergolesiego, Requiem d-moll KV626 W.A. Mozarta, Misa a Buenos Aires/Misatango Martina Palmeriego, kolędy oraz pieśni patriotyczne i okolicznościowe.
Grupa kameralna Chóru Artos pod nazwą "Kalorynki" wyspecjalizowała się w piosenkach tandemu Jerzy Wasowski - Jeremi Przybora. Chór dziecięcy Artos przygotowuje partie dziecięce w Teatrze Wielkim i pracuje nad repertuarem najlepszych kompozytorów tworzących dla dzieci. Wszystkie grupy pracują pod kierunkiem Danuty Chmurskiej - Dyrektora Artystycznego. Z Danutą Chmurską, jako korepetytor muzyczny, współpracuje również Paulina Chmurska – chór dziecięcy i Barbara Grzymała Siedlecka – męskie głosy chóru mieszanego.